หน้าหลัก > ค้นหางาน

ค้นหางานตามรายชื่อบริษัท

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) 

วันที่ลงประกาศ
ตำแหน่งงาน
อัตรา
สมัครงาน
5-1-2024 ปรับปรุง 5-1-2024

The Jas Ramintra  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

จำนวนมาก

ตำแหน่งงานประจำสำนักงานใหญ่

ประเภทงาน ไม่ระบุ
APPLY NOW
13-2-2019 ปรับปรุง 5-1-2024

Graphic Design  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

2 อัตรา

ลักษณะงาน เจ้าหน้าที่ออกแบบ Online

- สามารถคิด Content เองได้

- ใช้โปรแกรมIllustrator Photoshop ได้

- มีความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในโลกของความเป็นจริง

- สามารถทำงานในวันหยุดและนอกเวลาได้

- ดูแลเว็บไซต์เบื้องต้นของบริษัทได้

- ถ่ายรูปเป็น,ตัดต่อวีดีโอได้ พิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน เจ้าหน้าที่ออกแบบ Offline

- ออกแบบสื่อต่างๆภายในองค์กร

- ออกแบบสื่อต่างๆ

- ปฎิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

- มีความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในโลกของความเป็นจริง

- สามารทำงานล่วงเวลาจนงานนั้นๆสำเร็จได้เป็นบางงาน

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW
23-9-2022 ปรับปรุง 8-11-2023

Jas Green Village Kubon  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

1 อัตรา

1. งานบริการตรวจสอบแก้ไขระบบเครือข่าย LAN, WAN และ Internet ให้สามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หลังจากได้รับการแจ้งงาน
2. งานบริการแก้ไขหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ และระบบ CCTV สาขา ให้สามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
3. งานพัฒนาระบบหรืองานจัดจ้างเดินระบบเพิ่มเติมของแผนก IT ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
4. งานดูแลแก้ไขปัญหา User ประสบปัญหาการใช้งานระบบต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
5. ดำเนินการติดตามงานเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ IT
6. ติดตามเข้าตรวจสอบความคืบหน้าและความเรียบร้อยของงานระบบที่มีการจัดจ้าง Supplier
7. PM Maintenance ระบบ Server, Storage, Firewall, Wi-Fi, UPS, Antivirus
8. ดูแลจัดการ User Microsoft Office 365, Software License, Windows License, Email Domain, Face & Finger Scan

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW
16-5-2023 ปรับปรุง 8-11-2023

Jas Green Village Bang Bua Thong  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

1 อัตรา

Operation Team Jas Green Village Bangbuathong

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW
13-2-2019 ปรับปรุง 8-11-2023

Jas Urban Srinakarin  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

1 อัตรา

- บริหารจัดการโครงการที่รับผิดชอบ

- ควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้มาตรฐานกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนดและหลักการทางวิศวกรรม

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW
17-4-2023 ปรับปรุง 8-11-2023

Senera Senior Wellness  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

5 อัตรา

ดูแลรับผิดชอบตามตำแหน่งงานที่เปิดรับของโครงการ senera senior wellness kubon

ประเภทงาน ไม่ระบุ
APPLY NOW
16-5-2023 ปรับปรุง 16-5-2023

Construction Management  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

จำนวนมาก

Construction Management

ประเภทงาน ไม่ระบุ
APPLY NOW
17-4-2023 ปรับปรุง 16-5-2023

Leasing Officer  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

1 อัตรา

1. บริหารและขายพื้นที่เช่าศูนย์อาหาร, ลานโปรโมชัน
2. ติดต่อและคัดสรรกลุ่มลูกค้าที่จะมาลงพื้นที่ให้มีความหลากหลาย เหมาะสม และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
3. จัดสรรพื้นที่ว่างในศูนย์การค้าเพื่อให้เกิดรายได้
4. ติดต่อประสานงานร้านค้าเช่าลงพื้นที่ภายในศูนย์การค้าตามพื้นที่ที่กำหนด

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW
10-3-2020 ปรับปรุง 17-4-2023

Video Creator  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

1 อัตรา

-ผลิตสื่อวิดีโอผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ
-ออกแบบงานกราฟฟิกถ่ายวิดีโอ และ ภาพนิ่ง ตัดต่อ Video
-คิด Content Scriptในการถ่ายทำไลฟ์สด

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW
13-2-2019 ปรับปรุง 17-4-2023

Real Estate Salesperson  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

3 อัตรา

- ขายทรัพย์มือสอง (NPA) ประเภทบ้าน/คอนโด
- บริการลูกค้าในการติดต่อประสานงานเรื่องสินเชื่อกับธนาคาร สำนักงานที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประเมินราคาทรัพย์ ราคาค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ขายทรัพย์ตามช่องทางต่าง ๆ ทั้ง Online และ Offline
- ทำรายงานการขายส่งผู้บังคับบัญชา

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW
23-9-2022 ปรับปรุง 17-4-2023

Digital Marketing  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

1 อัตรา

-วางแผนออกแบบ Content
-ดูแลจัดการเพจที่ได้รับมอบหมาย
-ซื้อโฆษณาบน Facebook, Google, TikTok
-ถ่ายรูป วิดีโอ กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW
13-2-2019 ปรับปรุง 23-9-2022

Content Creator  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

1 อัตรา

- ดูแลการสื่อสาร และจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทผ่านสื่อ Social Media ที่กำหนด
- จัดทำ Content และวางแผนการสื่อสารผ่าน Social Media ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ
- ดูแลการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นที่รู้จัก ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น SEO, SEM, Google Ads
- ใช้งบประมาณโฆษณาให้คุ้มค่า และได้ประสิทธิภาพมากที่สุด
- สื่อสาร โต้ตอบกับลูกค้าผ่าน Social Media
- ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW