Search Job

บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

วันที่ลงประกาศ
ตำแหน่งงาน
อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
สมัครงาน
28-9-2022
ปรับปรุง
28-9-2022

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ประจำสาขาพิจิตร  

1 อัตรา

-เสนอขายสินค้า อาทิ สินเชื่อ ประกันภัย และโทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้งให้บริการแก่ลูกค้า
-รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
-สรรหาลูกค้าใหม่ ในพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ
-เข้าเยี่ยมลูกค้าและชุมชน
-จัดทำรายงานผลส่งเข้าบริษัทให้ได้ตามที่กำหนด
-อัพเดตสินค้าและโปรโมชั่นใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าและชุมชน
-สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและชุมชน

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
พิจิตร
APPLY NOW
17-9-2022
ปรับปรุง
17-9-2022

เลขานุการผู้บริหาร  

1 อัตรา

- บริหารจัดการตารางนัดหมาย , การประชุม
- ประสานงานกับหน่วยงานต่่างๆ
- จัดทำรายงาน และทำ Presentation
- ติดตามงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- จัดการเรื่องการเดินทางและที่พักนาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
29-8-2022
ปรับปรุง
29-8-2022

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(Field) ประจำ สุรินทร์  

1 อัตรา

- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่
- ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า

ประเภทงาน ไม่ระบุ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
สุรินทร์
APPLY NOW
27-8-2022
ปรับปรุง
27-8-2022

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(FCR) ประจำสุรินทร์  

1 อัตรา

- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่
- ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า
- ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
สุรินทร์
APPLY NOW
8-8-2022
ปรับปรุง
18-8-2022

ที่ปรึกษาการขาย (ประกันภัยรถยนต์) จังหวัดกระบี่  

1 อัตรา

- เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้กับลูกค้าทั้งช่องทาง Online/Ofline
- สามารถหากลุ่มเป้าหมาย และ กลุ่มลูกค้าใหม่ตลอดเวลา
- ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อหาช่องทางในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย
- บันทึกและติดตามลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำการปิดการขาย
- สร้างยอดขายประกันภัยรถยนต์และประกันอุบัติเหตุให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กระบี่
APPLY NOW
5-8-2022
ปรับปรุง
5-8-2022

ที่ปรึกษาการขาย ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี  

1 อัตรา

- เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้กับลูกค้าทั้งช่องทาง Online/Ofline
- สามารถหากลุ่มเป้าหมาย และ กลุ่มลูกค้าใหม่ตลอดเวลา
- ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อหาช่องทางในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย
- บันทึกและติดตามลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำการปิดการขาย
- สร้างยอดขายประกันภัยรถยนต์และประกันอุบัติเหตุให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
สุพรรณบุรี
APPLY NOW
3-8-2022
ปรับปรุง
3-8-2022

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ( Field ) สาขาสุรืนทร์  

1 อัตรา

- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่
- ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
สุรินทร์
APPLY NOW
1-8-2022
ปรับปรุง
1-8-2022

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) ประจำจังหวัด สุพรรณบุรี  

1 อัตรา

- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่
- ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า
- ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
สุพรรณบุรี
APPLY NOW
13-7-2022
ปรับปรุง
29-7-2022

ที่ปรึกษาการขาย(ประกันภัย)ประจำ จังหวัดสุรินทร์  

1 อัตรา

- เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้กับลูกค้าทั้งช่องทาง Online/Ofline
- สามารถหากลุ่มเป้าหมาย และ กลุ่มลูกค้าใหม่ตลอดเวลา
- ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อหาช่องทางในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย
- บันทึกและติดตามลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำการปิดการขาย
- สร้างยอดขายประกันภัยรถยนต์และประกันอุบัติเหตุให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
สุรินทร์
APPLY NOW
26-7-2022
ปรับปรุง
26-7-2022

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ประจำสาขาร้อยเอ็ด  

1 อัตรา

-เสนอขายสินค้า อาทิ สินเชื่อ ประกันภัย และโทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้งให้บริการแก่ลูกค้า
-รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
-สรรหาลูกค้าใหม่ ในพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ
-เข้าเยี่ยมลูกค้าและชุมชน
-จัดทำรายงานผลส่งเข้าบริษัทให้ได้ตามที่กำหนด
-อัพเดตสินค้าและโปรโมชั่นใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าและชุมชน
-สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและชุมชน

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ร้อยเอ็ด
APPLY NOW
26-7-2022
ปรับปรุง
26-7-2022

Senior Recruitment  

1 อัตรา

- วางแผนและควบคุมงานด้านสรรหาให้เป็นไปตามเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิพล
- วางแผนอัตรากำลังพลให้เพียงพอตามนโยบายที่บริษัทกำหนด
- ดูแลและติดตามให้เจ้าหน้าที่สรรหา สามารถสรรหาพนักงานให้ได้ตามแผนที่บริษัทกำหนด
- จัดทำสรุปรายงาน KPI การสรรหาประจำเดือน
- ดูแลงานสื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของส่วนงานสรรหาว่าจ้าง
- สามารถนำเทคโนโลยีสื่อดิจิตอล มาปรับใช้ในการทำงานด้านสรรหาได้
- ติดต่อประสานงานทั้งในและภายนอกองค์กร

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
22-7-2022
ปรับปรุง
22-7-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (DA) จังหวัดภูเก็ต  

1 อัตรา

- ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการแก้ไขหนี้ให้กับลูกค้ากลุ่มซื้อหนี้ All Product ( NON & Legal )
- วางแผนการเข้าพบลูกค้า นำแผนงานเข้าระบบ Mobile Application และเข้าพบลูกค้าตามแผนงานที่กำหนด
- เข้าพบลูกค้าสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย โดยติดต่อทำความรู้จักสร้าง ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ได้รับมอบหมายทุกราย แจ้งรายละเอียดภาระหนี้ ข้อดีของการแก้ไขหนี้ และผลเสียของการมีภาระหนี้คงค้าง
- ใช้ระบบ Mobile Application ในการบันทึกผลการลงพื้นที่เข้าพบลูกค้า
- ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ภูเก็ต
APPLY NOW
22-7-2022
ปรับปรุง
22-7-2022

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ( DA ) ประจำจังหวัดชุมพร  

1 อัตรา

- ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการแก้ไขหนี้ให้กับลูกค้ากลุ่มซื้อหนี้ All Product ( NON & Legal )
- วางแผนการเข้าพบลูกค้า นำแผนงานเข้าระบบ Mobile Application และเข้าพบลูกค้าตามแผนงานที่กำหนด
- เข้าพบลูกค้าสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย โดยติดต่อทำความรู้จักสร้าง ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ได้รับมอบหมายทุกราย แจ้งรายละเอียดภาระหนี้ ข้อดีของการแก้ไขหนี้ และผลเสียของการมีภาระหนี้คงค้าง
- ใช้ระบบ Mobile Application ในการบันทึกผลการลงพื้นที่เข้าพบลูกค้า
- ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ชุมพร
APPLY NOW
19-7-2022
ปรับปรุง
19-7-2022

เจ้าหน้าที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้  

จำนวนมาก

- ติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งยอดค้างชำระ
- แจ้งข้อมูลในการชำระให้ลูกค้าทราบ
- ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกค้า
- เจรจาปรับโครงสร้างให้กับลูกค้าที่ประสบปัญหาการชำระหนี้

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
23-11-2021
ปรับปรุง
12-7-2022

ที่ปรึกษาการขาย ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  

1 อัตรา

- เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้กับลูกค้าทั้งช่องทาง Online/Ofline
- สามารถหากลุ่มเป้าหมาย และ กลุ่มลูกค้าใหม่ตลอดเวลา
- ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อหาช่องทางในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย
- บันทึกและติดตามลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำการปิดการขาย
- สร้างยอดขายประกันภัยรถยนต์และประกันอุบัติเหตุให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เพชรบูรณ์
APPLY NOW
12-7-2022
ปรับปรุง
12-7-2022

ที่ปรึกษาการขาย(ประกันภัย) ประจำ จังหวัดร้อยเอ็ด  

1 อัตรา

- เสนอขายประกันภัยและผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมทั้งให้บริการแก่ลูกค้า
- รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
- สรรหาลูกค้าใหม่ ในพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ
- เข้าเยี่ยมลูกค้าและชุมชน
- จัดทำรายงานผลส่งเข้าบริษัทให้ได้ตามที่กำหนด
- อัพเดตสินค้าและโปรโมชั่นใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าและชุมชน
- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและชุมชน

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ร้อยเอ็ด
APPLY NOW
4-7-2022
ปรับปรุง
4-7-2022

Customer service manager  

1 อัตรา

1. วางแผนพัฒนาและบริหารจัดการด้านงานCRMของกลุ่มบริษัท
2. จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายด้านการบริหารCRM/งบประมาณ/แผนปฎิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย
3. กำหนดนโยบายและทิศทางในการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
4. ประเมินประสิทธิภาพของการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการทำงาน
5. ดำเนินการควบคุมดูแลระบบฐานข้อมูล CRM รวมทั้งวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้งานได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
6. ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายขายเพื่อให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้า
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
24-5-2022
ปรับปรุง
29-6-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาหัวหิน  

5 อัตรา

-โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่
-บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

 

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ประจวบคีรีขันธ์
APPLY NOW
29-6-2022
ปรับปรุง
29-6-2022

ที่ปรึกษาการขาย (ประกันภัย) ทั่วประเทศ  

1 อัตรา

- เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้กับลูกค้าทั้งช่องทาง Online/Offline
- สามารถหากลุ่มเป้าหมาย และ กลุ่มลูกค้าใหม่ตลอดเวลา
- ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อหาช่องทางในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย
- บันทึกและติดตามลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำการปิดการขาย
- สร้างยอดขายประกันภัยรถยนต์และประกันอุบัติเหตุให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
27-6-2022
ปรับปรุง
27-6-2022

Head of Marketing & Sales (Insurance or Credit)  

1 อัตรา

-วางแผนการทำงาน และบริหารการทำงานในทีมขายและทีมการตลาด ให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย
-พัฒนาและใช้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในด้านการขายและการส่งเสริมการขาย ทั้งแคมเปญการตลาดในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อสนับสนุนแบรนด์ที่เกี่ยวข้อง
-จัดทำเป้าหมายและกลยุทธ์ด้านการขายและการตลาดให้กับทีม
-บริหารจัดการงบประมาณด้านการตลาด ให้สอดคล้องกับแผนการขายและแผนธุรกิจขององค์กร
-วางแผนการขยายฐานลูกค้า และแผนการเพิ่มยอดขายของProduct ต่างๆ
-จัดทำกลยุทธ์และนำเสนอแก่ฝ่ายบริหารเพื่อสนับสนุนทิศทางธุรกิจ

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
27-6-2022
ปรับปรุง
27-6-2022

Head of Marketing & Sales (Consumer)  

1 อัตรา

-วางแผนการทำงาน และบริหารการทำงานในทีมขายและทีมการตลาด ให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย
-พัฒนาและใช้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในด้านการขายและการส่งเสริมการขาย ทั้งแคมเปญการตลาดในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อสนับสนุนแบรนด์ที่เกี่ยวข้อง
-จัดทำเป้าหมายและกลยุทธ์ด้านการขายและการตลาดให้กับทีม
-บริหารจัดการงบประมาณด้านการตลาด ให้สอดคล้องกับแผนการขายและแผนธุรกิจขององค์กร
-วางแผนการขยายฐานลูกค้า และแผนการเพิ่มยอดขายของProduct ต่างๆ
-จัดทำกลยุทธ์และนำเสนอแก่ฝ่ายบริหารเพื่อสนับสนุนทิศทางธุรกิจ

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
27-6-2022
ปรับปรุง
27-6-2022

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตลาด  

1 อัตรา

1.ดูแลและควบคุมเรื่องสัญญาต่างๆ
2.จัดเตรียมเอกสาร ประกอบการทำสัญญา
3.ประเมินทรัพย์ ก่อนซื้อหนี้(มีหลักประกัน)
4.ประสานงานบุคคลภายใน และภายนอกเรื่องสัญญาต่างๆของลูกค้า
5.นำเสนองานบริษัทภายนอก
6.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
8-11-2021
ปรับปรุง
21-6-2022

Web Programmer  

1 อัตรา

-วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา Web-based Application ระบบการทำงานตามความต้องการของลูกค้า
-พัฒนาระบบ Back End และ Front End
-วิเคราะห์และออกแบบระบบการทำงานตาม Business Requirement
-ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด (bug) และพัฒนาและอัพเดท Modules หรือ Function Web Application ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพิ่มเติมในโปรเจคที่มีอยู่แล้วและโปรเจคใหม่

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
17-6-2022
ปรับปรุง
17-6-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (DA) สาขาหาดใหญ่  

1 อัตรา

- ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการแก้ไขหนี้ให้กับลูกค้ากลุ่มซื้อหนี้ All Product ( NON & Legal )
- วางแผนการเข้าพบลูกค้า นำแผนงานเข้าระบบ Mobile Application และเข้าพบลูกค้าตามแผนงานที่กำหนด
- เข้าพบลูกค้าสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย โดยติดต่อทำความรู้จักสร้าง ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ได้รับมอบหมายทุกราย แจ้งรายละเอียดภาระหนี้ ข้อดีของการแก้ไขหนี้ และผลเสียของการมีภาระหนี้คงค้าง
- ใช้ระบบ Mobile Application ในการบันทึกผลการลงพื้นที่เข้าพบลูกค้า
- ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ

ประเภทงาน สัญญาจ้าง
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
สงขลา
APPLY NOW
8-6-2022
ปรับปรุง
8-6-2022

ที่ปรึกษางานขาย ประจำสาขาสุโขทัย  

1 อัตรา

-เสนอขายสินค้า อาทิ สินเชื่อ ประกันภัย และโทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้งให้บริการแก่ลูกค้า
-รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
-สรรหาลูกค้าใหม่ ในพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ
-เข้าเยี่ยมลูกค้าและชุมชน
-จัดทำรายงานผลส่งเข้าบริษัทให้ได้ตามที่กำหนด
-อัพเดตสินค้าและโปรโมชั่นใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าและชุมชน
-สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและชุมชน

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
สุโขทัย
APPLY NOW
23-11-2021
ปรับปรุง
7-6-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาลาดพร้าว  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

 

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
27-5-2022
ปรับปรุง
6-6-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขากระบี่  

20 อัตรา

โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่
-บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กระบี่
APPLY NOW
2-6-2022
ปรับปรุง
2-6-2022

เจ้าหน้าที่บังคับคดี  

1 อัตรา

-ตั้งเรื่องบังคับคดี ยึดหรืออายัดทรัพย์ ยึดกรรมสิทธิ์
-สืบกรรมสิทธิ์ต่างๆ เช่น ที่ดิน ทรัพย์ ถอนบังคับคดี
-ประสานงานเกี่ยวกับเอกสาร กรมบังคับคดี

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
1-6-2022
ปรับปรุง
1-6-2022

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์  

10 อัตรา

ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
-รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและจากหน่วยงานต่างๆ
-ตรวจสอบแก้ไขปัญหาและยุติข้อร้องเรียน

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
30-5-2022
ปรับปรุง
30-5-2022

ที่ปรึกษาการขาย ประจำสาขาหาดใหญ่  

2 อัตรา

- เสนอขายสินค้า อาทิ สินเชื่อ ประกันภัย และโทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้งให้บริการแก่ลูกค้า
- รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
- สรรหาลูกค้าใหม่ ในพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ
- เข้าเยี่ยมลูกค้าและชุมชน
- จัดทำรายงานผลส่งเข้าบริษัทให้ได้ตามที่กำหนด
- อัพเดตสินค้าและโปรโมชั่นใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าและชุมชน
- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและชุมชน

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
สงขลา
APPLY NOW
31-1-2019
ปรับปรุง
28-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาราชบุรี  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ราชบุรี
APPLY NOW
31-1-2019
ปรับปรุง
28-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาบุรีรัมย์  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
บุรีรัมย์
APPLY NOW
31-1-2019
ปรับปรุง
28-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาชัยภูมิ  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ชัยภูมิ
APPLY NOW
31-1-2019
ปรับปรุง
28-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาเพชรบูรณ์  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เพชรบูรณ์
APPLY NOW
31-1-2019
ปรับปรุง
28-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาระยอง  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

 

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ระยอง
APPLY NOW
23-11-2021
ปรับปรุง
28-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาเชียงราย  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

 

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เชียงราย
APPLY NOW
31-1-2019
ปรับปรุง
28-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขานครราชสีมา  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
นครราชสีมา
APPLY NOW
23-11-2021
ปรับปรุง
28-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขามหาสารคาม  

5 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

 

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
มหาสารคาม
APPLY NOW
31-1-2019
ปรับปรุง
28-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาสุพรรณบุรี  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
สุพรรณบุรี
APPLY NOW
23-11-2021
ปรับปรุง
28-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาลำปาง  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ลำปาง
APPLY NOW
31-1-2019
ปรับปรุง
28-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาเชียงใหม่  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เชียงใหม่
APPLY NOW
23-11-2021
ปรับปรุง
28-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาสกลนคร  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
สกลนคร
APPLY NOW
13-5-2022
ปรับปรุง
28-5-2022

เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ภาคสนาม ประจำสาขามหาสารคาม  

4 อัตรา

- ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการแก้ไขหนี้ให้กับลูกค้ากลุ่มซื้อหนี้ All Product ( NON & Legal )

- วางแผนการเข้าพบลูกค้า นำแผนงานเข้าระบบ Mobile Application และเข้าพบลูกค้าตามแผนงานที่กำหนด
- เข้าพบลูกค้าสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย โดยติดต่อทำความรู้จักสร้าง ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ได้รับมอบหมายทุกราย แจ้งรายละเอียดภาระหนี้ ข้อดีของการแก้ไขหนี้ และผลเสียของการมีภาระหนี้คงค้าง
- ใช้ระบบ Mobile Application ในการบันทึกผลการลงพื้นที่เข้าพบลูกค้า
- ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
มหาสารคาม
APPLY NOW
31-1-2019
ปรับปรุง
28-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาอุดรธานี  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
อุดรธานี
APPLY NOW
31-1-2019
ปรับปรุง
28-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขานครสวรรค์  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
นครสวรรค์
APPLY NOW
31-1-2019
ปรับปรุง
28-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาชุมพร (หลังสวน)  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ชุมพร
APPLY NOW
23-11-2021
ปรับปรุง
28-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาพิจิตร  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
พิจิตร
APPLY NOW
23-11-2021
ปรับปรุง
28-5-2022

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ( FCR ) ประจำจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  

1 อัตรา

- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่

- ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า

- ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ประจวบคีรีขันธ์
APPLY NOW
31-1-2019
ปรับปรุง
28-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขานครปฐม  

20 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,930 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
นครปฐม
APPLY NOW
8-11-2021
ปรับปรุง
27-5-2022

Collection Supervisor ประจำสาขาชลบุรี  

2 อัตรา

- ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย
- ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระและเจรจาต่อรองการชำระเงิน
- กำกับการทำงานของทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเป้าหมาย
- สรุปรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ประจำวัน , สัปดาห์
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ชลบุรี
APPLY NOW
24-5-2022
ปรับปรุง
27-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาชลบุรี  

20 อัตรา

-โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่
-บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

 

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ชลบุรี
APPLY NOW
23-11-2021
ปรับปรุง
27-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาหทัยราษฎร์  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

 

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
23-11-2021
ปรับปรุง
27-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาบางเสาธง  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 11,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
สมุทรปราการ
APPLY NOW
31-1-2019
ปรับปรุง
27-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาหาดใหญ่  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
สงขลา
APPLY NOW
23-11-2021
ปรับปรุง
27-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาบางบัวทอง  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

 

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
นนทบุรี
APPLY NOW
31-8-2019
ปรับปรุง
27-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขา The Jas รามอินทรา  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

 

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
31-1-2019
ปรับปรุง
27-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาสุรินทร์  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
สุรินทร์
APPLY NOW
28-2-2020
ปรับปรุง
24-5-2022

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล  

2 อัตรา

- วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวบรวม บันทึก อีกทั้งวิเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ
- วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจากฐานข้อมูลทั้งภายในและภายนอกเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อสร้างโอกาสในการทำกำไรสูงสุด
- วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าหรือช่องทางจากฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์
- ดึงข้อมูลจากระบบต่างๆ เพื่อจัดทำ Report สรุปผลและรายงานปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการทำงานเพื่อปรับปรุงแก้ไข
- จัดเตรียมพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ให้กับผู้เกี่ยวข้อง
- ทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
24-5-2022
ปรับปรุง
24-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขากาฬสินธุ์  

10 อัตรา

-โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่
-บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กาฬสินธุ์
APPLY NOW
24-5-2022
ปรับปรุง
24-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาร้อยเอ็ด  

10 อัตรา

-โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่
-บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ร้อยเอ็ด
APPLY NOW
22-1-2021
ปรับปรุง
17-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขากาญจนบุรี  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

 

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กาญจนบุรี
APPLY NOW
17-5-2022
ปรับปรุง
17-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาตรัง  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่
- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ตรัง
APPLY NOW
8-11-2021
ปรับปรุง
13-5-2022

เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร สัญญาจ้าง 1 ปี  

1 อัตรา

- วางแผนการสรรหาบุคลากร
- นำเสนอช่องทางในการสรรหาบุคลากรใหม่ๆ
- สัมภาษณ์ คัดกรองผู้สมัครงาน
- จัดทำประกาศรับสมัครงานส่งไปยังหน่วยงานจัดหางานของภาครัฐและเอกชน
- ติดต่อกรมจัดหางาน ออกบูธรับสมัครงานตาม Job Fair ต่างๆ
- สรุปรายงานผลการทำงานในแต่ละสัปดาห์และแต่ละเดือน
- ออกสาขาต่างจังหวัดเพื่อไปรับสมัครงานนอกสถานที่ได้
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
8-11-2021
ปรับปรุง
13-5-2022

Sales Manager (บ้านมือสอง)  

1 อัตรา

-กำหนดเป้าหมาย วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด ธุรกิจบ้านมือสอง
-ดำเนินการผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ สามารถบริหารงานขายและการโอนได้ตามเป้าหมาย (KPI)
-วิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเสนอผู้จัดการและผู้บริหาร
-สรุปการทำงาน และยอดขายในแต่ละสัปดาห์/เดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
-วางแผนและกำหนดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสนับสนุนการขาย ทำรายงาน กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเสนอแนวทางในการกระตุ้นยอดขาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
8-11-2021
ปรับปรุง
13-5-2022

Franchise Sales Manager (Jaymart Synergy)  

1 อัตรา

สรรหาตัวแทน ขยายตัวแทนและดูแลตัวแทนการขายระบบแฟรนไชส์
บริหารงานขายระบบแฟรนไชส์ พร้อมทั้งกระตุ้นยอดขายระบบแฟรนไชส์
บริหารตัวแทนขายแฟรนไชส์
สรรหาตัวแทน ขยายตัวแทน แฟรนไชส์
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
2-4-2019
ปรับปรุง
13-5-2022

เจ้าหน้าที่บังคับคดี สาขาอุดรธานี  

1 อัตรา

- ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน

- ถ่ายภาพทรัพย์

- ทำแผนที่

- ยึดทรัพย์สินภายในบ้าน

- ทำเรื่องยึดทรัพย์ที่กรมบังคับคดี

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
อุดรธานี
APPLY NOW
19-1-2021
ปรับปรุง
13-5-2022

ผู้จัดการสายงานเร่งรัดหนี้สิน (สายงานธนาคาร)  

3 อัตรา

- ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย
- ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระและเจรจาต่อรองการชำระเงิน
- กำกับการทำงานของทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเป้าหมาย
- สรุปรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ประจำวัน , สัปดาห์
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
28-8-2020
ปรับปรุง
13-5-2022

ที่ปรึกษาการขาย ประจำ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

2 อัตรา

- เสนอขายสินค้า อาทิ สินเชื่อ ประกันภัย และโทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้งให้บริการแก่ลูกค้า

- รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด

- สรรหาลูกค้าใหม่ ในพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ

- เข้าเยี่ยมลูกค้าและชุมชน

- จัดทำรายงานผลส่งเข้าบริษัทให้ได้ตามที่กำหนด

- อัพเดตสินค้าและโปรโมชั่นใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าและชุมชน

- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและชุมชน

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
นครศรีธรรมราช
APPLY NOW
30-10-2021
ปรับปรุง
13-5-2022

เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สินภาคสนาม ( FCR ) ประจำกรุงเทพ  

1 อัตรา

- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่

- ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า

- ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
27-5-2021
ปรับปรุง
13-5-2022

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ( FCR // DA ) ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช  

1 อัตรา

- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่

- ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า

- ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
นครศรีธรรมราช
APPLY NOW
26-10-2021
ปรับปรุง
13-5-2022

SEO Marketing  

1 อัตรา
-วิเคราะห์, สร้าง, ปรับปรุงและพัฒนาแคมเปญของ SEO (Search Engine Optimization)เพื่อให้ติดอันดับในเว็บไซต์ Google ซึ่งจะส่งให้ผลลัพท์ของ Organic Search
-ดูแล Paid Search และการซื้อ Adword ให้ได้ผลลัพท์ด้าน Conversion & ROI ที่ดี
-วางแผนกลยุทธ์ และวัดผล รวมถึงรายงานผลเป็นระยะ เพื่อพัฒนาและลงมือบริหารจัดการอันดับต่อไป
-วางแผนและดำเนินการทำ SEO โดยเน้นทั้งในหน้าและนอกเพจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ -พัฒนากลยุทธ์ในการสร้างลิงค์
ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
21-1-2019
ปรับปรุง
13-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์  

30 อัตรา

- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์

- แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ

- เจรจาประนอมหนี้กับลูกค้า

- มีเงินเดือน 11,000 + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
29-12-2021
ปรับปรุง
13-5-2022

ผู้จัดการบริหารการเช่า  

1 อัตรา

1.ดูแลและบริหารจัดการบ้านมือสอง -วางแผนการการตลาด เพื่อให้ลูกค้าตกลงทำสัญญาเช่า 2.ควบคุมเรื่องสัญญาเช่าต่างๆ -ดูแลและประสานงานเรื่องการบำรุงรักษาและซ่อมแซมบ้าน 3.วางแผนประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
26-1-2022
ปรับปรุง
13-5-2022

Chief Marketing Officer  

1 อัตรา

- บริหารธุรกิจประกันภัย, ประกันชีวิต, สินเชื่อ, จัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม
- กำหนดแนวทาง, แผนงาน, กลยุทธ์ ทางการตลาดและการขาย
- จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม เพื่อนำมาจำหน่ายในช่องทางต่างๆ ของบริษัท
- ควบคุมดูแลรูปแบบของร้าน และทุกช่องทางการจำหน่ายของบริษัท
- พัฒนาธุรกิจในทุกรูปแบบ

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
22-1-2021
ปรับปรุง
13-5-2022

เจ้าหน้าที่ DA สาขาฉะเชิงเทรา  

1 อัตรา

- ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการแก้ไขหนี้ให้กับลูกค้า

- วางแผนการเข้าพบลูกค้า  และเข้าพบลูกค้าตามแผนงานที่กำหนด

- เข้าพบลูกค้าสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย โดยติดต่อทำความรู้จักสร้าง ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ได้รับมอบหมายทุกราย แจ้งรายละเอียดภาระหนี้ ข้อดีของการแก้ไขหนี้ และผลเสียของการมีภาระหนี้คงค้าง

- ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ฉะเชิงเทรา
APPLY NOW
31-1-2019
ปรับปรุง
13-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาพิษณุโลก  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
พิษณุโลก
APPLY NOW
29-12-2021
ปรับปรุง
13-5-2022

Quality Officer  

10 อัตรา

- ตรวจสอบการมาทำงานของพนักงานส่วนต่างๆ สรุปผลและนำเสนอ
- Monitor การทำงานของหัวหน้างานและส่วนอื่นๆ โดยใช้ EM หรือ Program ต่างๆ
- สรุปผลการทำงานในรูปแบบสิถิติ และนำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุผลขององค์กร
- ทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมายในรูปแบบต่างๆ
- จัดทำข้อมูลของ OA เช่น คอมมิชชั่น, รายงานยอดเก็บ
- สามารถจัดทำ นำเสนอวิธีการ เพื่อวัดผล KPI ของพนักงาน
- จัดทำรายงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
28-1-2019
ปรับปรุง
13-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้านงาน Legal  

5 อัตรา

- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ

- เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

- ส่งรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
28-1-2019
ปรับปรุง
13-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้าน บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล  

5 อัตรา

- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ

- เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

- ส่งรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
19-1-2021
ปรับปรุง
13-5-2022

รองผู้อำนวยการสายงานเร่งรัดหนี้สิน  

1 อัตรา

- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ Manager ให้มีประสิทธิภาพ

- จัดทำงบประมาณประจำปี และควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆให้อยู่ในงบประมาณ

- วิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนการทำงานของบริษัทฯกับทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพ

- กำหนด Target และ KPI ของตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป ของงานเร่งรัดหนี้สิน

- จัดทำอัตราค่าคอมมิชชั่นให้กับพนักงานเร่งรัดหนี้สิน

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
25-1-2022
ปรับปรุง
13-5-2022

เจ้าหน้าที่บัญชี  

1 อัตรา

-รับวางบิลค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัท

-บันทึกรายการตั้งหนี้ส่วนงานเจ้าหนี้

-สรุปรายงานภาษีซื้อติดตามใบกำกับภาษีจากSupplier

-ทำรายละเอียดประกอบงบ

-ประมาณการค่าใช้จ่าย

-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
26-3-2019
ปรับปรุง
13-5-2022

Programmer  

2 อัตรา

- พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของ User

- แก้ไข Bug

- Support Software ให้กับ User

- Support Hardware ให้กับ User

- Support Programmer ต่าง ๆ

- Data base Administrator

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
26-10-2021
ปรับปรุง
13-5-2022

Marketing Planner  

1 อัตรา

-วางแผนกลยุทธการตลาด งบประมาณของแผนก และแผนการส่งเสริมการขาย

-วิเคราะห์แผนการตลาดและหาช่องทางการตลาดเพิ่มเติม

-วางแผนสื่อประชาสัมพันธ์, และกิจกรรมทางการตลาด

-สนับสนุนฝ่ายขายให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
31-1-2019
ปรับปรุง
13-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาสุราษฎร์ธานี  

20 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
สุราษฎร์ธานี
APPLY NOW
31-1-2019
ปรับปรุง
13-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขานครศรีธรรมราช  

11 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
นครศรีธรรมราช
APPLY NOW
26-10-2021
ปรับปรุง
13-5-2022

Creative Content Makerting  

1 อัตรา

-ผลิตสื่อโฆษณา สร้างสรรค์ผลงานโฆษณา ทั้งสื่อ online - offline

-เขียน Content ให้เหมาะสมกับแต่ละช่องทาง

-สร้างสรรค์ออกแบบ วางโครงเรื่อง(Storyboard)ส่งต่อให้ทีม Production

-สามารถย่อยข้อมูลทำ Script ของสื่อในรูปแบบ VDO Presentation และ Motion Graphicให้กับแบรนด์และลูกค้า

-มีความเข้าใจเรื่องSEOสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ Keyword ในหมวดหมู่ของเรื่องนั้นๆ นำมาเขียนในบทความ,ชื่อหัวข้อ และ URL เป็นต้น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
28-1-2019
ปรับปรุง
13-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้าน Loss On Sale  

5 อัตรา

- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ

- เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

- ส่งรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
28-1-2019
ปรับปรุง
13-5-2022

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่)  

5 อัตรา

- ประสานงานด้านเอกสาร

- เตรียมเอกสาร

- ประสานงานทั้งภายในและภายนอก

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
23-11-2021
ปรับปรุง
13-5-2022

เจ้าหน้าที่ DA (ที่ปรึกษาการแก้ไขหนี้) ประจำจังหวัดพังงา  

1 อัตรา

- ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการแก้ไขหนี้ให้กับลูกค้า

- วางแผนการเข้าพบลูกค้า  และเข้าพบลูกค้าตามแผนงานที่กำหนด

- เข้าพบลูกค้าสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย โดยติดต่อทำความรู้จักสร้าง ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ได้รับมอบหมายทุกราย แจ้งรายละเอียดภาระหนี้ ข้อดีของการแก้ไขหนี้ และผลเสียของการมีภาระหนี้คงค้าง

- ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
พังงา
APPLY NOW
28-2-2020
ปรับปรุง
13-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์  

10 อัตรา

- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ
- เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
31-1-2019
ปรับปรุง
13-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาฉะเชิงเทรา  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ฉะเชิงเทรา
APPLY NOW
27-10-2020
ปรับปรุง
13-5-2022

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์  

5 อัตรา

- เจรจากับลูกค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ แจ้งยอดค้างชำระ และเสนอสิทธิพิเศษให้ทางลูกค้าทราบ
- ให้คำปรึกษา พร้อมหาแนวทางแก้ไขให้กับลูกค้า
- ออกพบลูกค้านอกสถานที่

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
4-12-2021
ปรับปรุง
13-5-2022

Data Analyst  

16 อัตรา

- วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวบรวม บันทึก อีกทั้งวิเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ
- วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจากฐานข้อมูลทั้งภายในและภายนอกเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อสร้างโอกาสในการทำกำไรสูงสุด
- วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าหรือช่องทางจากฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์
- ดึงข้อมูลจากระบบต่างๆ เพื่อจัดทำ Report สรุปผลและรายงานปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการทำงานเพื่อปรับปรุงแก้ไข
- จัดเตรียมพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ให้กับผู้เกี่ยวข้อง
- ทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
28-2-2020
ปรับปรุง
13-5-2022

เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร  

1 อัตรา

- วางแผนการสรรหาบุคลากร
- นำเสนอช่องทางในการสรรหาบุคลากรใหม่ๆ
- สัมภาษณ์ คัดกรองผู้สมัครงาน
- จัดทำประกาศรับสมัครงานส่งไปยังหน่วยงานจัดหางานของภาครัฐและเอกชน
- ติดต่อกรมจัดหางาน ออกบูธรับสมัครงานตาม Job Fair ต่างๆ
- สรุปรายงานผลการทำงานในแต่ละสัปดาห์และแต่ละเดือน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
26-10-2021
ปรับปรุง
13-5-2022

ช่างซ่อมแซมบ้าน / โฟร์แมน  

7 อัตรา
- ดูแลและซ่อมบำรุงงานช่างแต่ละประเภทตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานสาธารณูปโภค งานสี งานไม้ งานปูน งานกระเบื้อง งานเหล็ก เป็นต้น
- งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
30-10-2021
ปรับปรุง
13-5-2022

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ( FCR ) ประจำจังหวัด สมุทรปราการ  

1 อัตรา

- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่

- ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า

- ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
สมุทรปราการ
APPLY NOW
31-1-2019
ปรับปรุง
13-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาขอนแก่น  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ขอนแก่น
APPLY NOW
23-11-2021
ปรับปรุง
13-5-2022

เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล  

1 อัตรา

- ดูแลงานเอกสารส่วนงานสรรหาว่าจ้าง
- จัดทำสัญญาจ้างงานพนักงานใหม่
- ประสานงานกับสาขาทั่วประเทศ
- จัดทำบัตรพนักงานใหม่
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
*ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่*

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
22-1-2021
ปรับปรุง
13-5-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขายโสธร  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ยโสธร
APPLY NOW
28-2-2020
ปรับปรุง
13-5-2022

ผู้จัดการเร่งรัดหนี้สิน  

5 อัตรา

- ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย
- ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระและเจรจาต่อรองการชำระเงิน
- กำกับการทำงานของทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเป้าหมาย
- สรุปรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ประจำวัน , สัปดาห์
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
28-1-2020
ปรับปรุง
1-3-2022

Part - Time (ประจำอาคารเจมาร์ท รามคำแหง)  

10 อัตรา

- ดูแลเอกสารพนักงาน
- คัดแยกจัดเก็บประวัติพนักงาน
- จัดเก็บเอกสารเข้าระบบ E-doc
- หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน พาร์ทไทม์
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
22-1-2021
ปรับปรุง
1-3-2022

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาอุบลราชธานี  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
อุบลราชธานี
APPLY NOW
24-8-2020
ปรับปรุง
1-3-2022

ที่ปรึกษาการขาย ประจำ จังหวัดพิษณุโลก  

2 อัตรา

- เสนอขายสินค้า อาทิ สินเชื่อ ประกันภัย และโทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้งให้บริการแก่ลูกค้า

- รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด

- สรรหาลูกค้าใหม่ ในพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ

- เข้าเยี่ยมลูกค้าและชุมชน

- จัดทำรายงานผลส่งเข้าบริษัทให้ได้ตามที่กำหนด

- อัพเดตสินค้าและโปรโมชั่นใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าและชุมชน

- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและชุมชน

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
พิษณุโลก
APPLY NOW
8-11-2021
ปรับปรุง
1-3-2022

Social Media Marketing  

2 อัตรา

-รวบรวมข้อมูล Content นำเสนอผ่านสื่อออนไลน์
-วางแผนกิจกรรม เช่น Live
-ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการในเว็บไซต์
-ตอบคำถามลูกค้าที่มาจากสื่อ Social ทุกช่องทาง
-ออกบูธประชาสัมพันธ์ สินค้า ประกันภัย
-อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
JOIN OUR TEAM
:: ข่าวสารและกิจกรรม

:: คำถามที่พบบ่อย

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 18.00 น. และวันเสาร์แรกของเดือน เวลา 8.30 - 15.00 น.

บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 18.00 น. และวันเสาร์แรกของเดือน เวลา 8.30 - 15.00 น.

บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. และวันเสาร์ที่ 1, 4, 5 ของเดือน เวลา 8.30 - 17.30 น.

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น. และวันเสาร์แรกของเดือน เวลา 9.00 - 17.00 น.

บริษัท บริหารสินทรัพย์เจ จำกัด
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. และวันเสาร์ที่ 1, 4, 5 ของเดือน เวลา 8.30 - 17.30 น.

บริษัท เจมาร์ท อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. และวันเสาร์ที่ 1, 4, 5 ของเดือน เวลา 8.30 - 17.30 น.

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 18.00 น. และวันเสาร์แรกของเดือน เวลา 8.30 - 15.00 น.

บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 18.00 น. และวันเสาร์แรกของเดือน เวลา 8.30 - 17.30 น.

บริษัท บีนส์แอนด์บราวน์ จำกัด
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น. และวันเสาร์แรกของเดือน เวลา 9.00 - 17.00 น.

บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจเค จำกัด
ปฏิบัติงาน จันทร์- ศุกร์ เสาร์ที่ 1,4,5

1. ตรวจสุขภาพประจำปี
2. เงินเยี่ยมพนักงานกรณีคลอดบุตร
3. เงินเยี่ยมพนักงานกรณีประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. สวัสดิการกู้ซื้อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์
6. สวัสดิการกู้เงินบริษัท ฯ
7. เงินช่วยเหลือเมื่อเกษียณอายุ
8. ช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานบริษัทฯ
9. เงินช่วยเหลือค่าทำศพ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรโดยชอบธรรมของพนักงาน
10. ประกันอุบัติเหตุ (PA) **เฉพาะตำแหน่ง และหน่วยงาน
11. ส่วนลดสินค้าของบริษัทฯ
12. เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
1. รูปถ่าย (อายุไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) จำนวน 1 ใบ
3. .สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ
4. .สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
5. สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ ,นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ใบ
6. สำเนาใบขับขี่ (ถ้ามี)
7. ใบผ่านงาน
8. Resume (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
selectdateinterview