Search Job

บริษัท เจ อีลิท จำกัด

วันที่ลงประกาศ
ตำแหน่งงาน
อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
สมัครงาน
7-2-2024
ปรับปรุง
13-2-2024

Creative Graphic  

1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1  ออกแบบงานกราฟฟิคสำหรับใช้ใน Social Media (Facebook, Instagram, Line) และ Website

2 ออกแบบงานสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ เช่น ป้ายร้าน ป้าย PP Board โปสเตอร์ โบรชัวร์ แผ่นพับ สติกเกอร์ โลโก้ เป็นต้น

3 คิด Content Online ลงใน Channel ต่างๆของบริษัท

3  ถ่ายรูปสินค้า และถ่ายวีดีโอสั้นๆ รวมถึง LIVE Video เพื่อใช้ในสื่อต่างๆของบริษัทฯ

4  ดูแลรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับโรงพิมพ์เพื่อสั่งผลิตสิ่งพิมพ์ในแต่ละเดือน และประสานงานกับทางหน้าร้านเพื่อติดตั้งสิ่งพิมพ์

5  มีความรู้ ความเข้าใจ เบื้องต้นเกี่ยวกับ Digital Marketing (Social Media, Website)

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจ อีลิท จำกัด
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
7-2-2024
ปรับปรุง
13-2-2024

Event marketing  

1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1  วางแผน และดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

2  ค้นคว้า จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่สามารถนำมาเป็นประโยชน์สำหรับการจัดกิจกรรมทางการตลาด เช่น ข่าวสารความเคลื่อนไหวของคู่แข่งขัน, ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็นต้น

3  ดูแล และรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดงาน Event ต่างๆของบริษัทฯ

4  รับผิดชอบ In HoEvent และ Outside Event ซึ่งประกอบด้วย (การจองพื้นที่กิจกรรม , ติดต่อ Supplier , ติดต่อ Organizer , กำหนด และวางแผนขั้นตอนการทำงาน , จัดทำงบประมาณ , ดูแลและประสานงานกิจกรรมต่างๆ , และประเมินผลการจัดกิจกรรม เป็นต้น

5  ดำเนินงาน และจัดทำกิจกรรมการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย

6  ควบคุมและดูแลให้ขั้นตอนของการดำเนินการจัดกิจกรรมการตลาดสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

7  จัดทำรายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย

8  ดูแล กำกับ และควบคุมเรื่อง Corporate Identity ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแบรนด์ผ่านกิจกรรมทางการตลาด

9  ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนงานให้กับทีมงานการตลาด

10  ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆในการส่งเสริมการขาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจ อีลิท จำกัด
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
7-2-2024
ปรับปรุง
13-2-2024

Marketing data analytic  

1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.วิเคราะห์ข้อมูล , วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ที่เกี่ยวกับ KPI และ กลยุทธ์ของบริษัท

2.จัดเตรียมฐานข้อมูล Database ที่มีเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล และ ปรับเป็นรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย

3.การสร้าง Data visualization ให้สวยงามและเหมาะสมกับการใช้งาน และความต้องการของทีมต่างๆ

4.จัดทำ Data modeling ใช้อธิบาย โครงสร้าง ความสัมพันธ์ และความหมายของข้อมูล

5.จัดทำสรุปรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำปี หรือรายงานอื่นๆ

6.ปรับปรุงรายงานเดิม และจัดทำรายใหม่ให้มีความถูกต้องแม่นย่ำและสอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละทีม

7.อื่นๆ

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจ อีลิท จำกัด
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
7-2-2024
ปรับปรุง
13-2-2024

Marketing account manager  

1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1 ดูแลและขยายลูกค้าตามแผนงานของทางบริษัท และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ

2 สร้างแรงจูงใจในการเลือกให้บริการของบริษัท

3 พัฒนากิจกรรมการขาย สื่อสารกับลูกค้า เพื่อทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าและแบรนด์

4 วิเคราะห์การขาย วางแผนการขาย และดำเนินการตามแผนงาน สร้างยอดขายตามเป่าหมาย

5  จัดทำ Presentation อย่างมืออาชีพ สำหรับนำเสนองานขายกับลูกค้า

6 จัดทำสรุปรายงานทุกสัปดาห์ต่อผู้บังคับบัญชา

7  เยี่ยมลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

8  จัดทำเอกสารการขาย เช่น แคตตาล็อค ข่าวสารการขายต่างๆ

9  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายในองค์กร

10 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจ อีลิท จำกัด
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
JOIN OUR TEAM

:: คำถามที่พบบ่อย

บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 18.00 น. และวันเสาร์แรกของเดือน เวลา 8.30 - 15.00 น.

บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 18.00 น. และวันเสาร์แรกของเดือน เวลา 8.30 - 15.00 น.

บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. และวันเสาร์ที่ 1, 4, 5 ของเดือน เวลา 8.30 - 17.30 น.

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น. และวันเสาร์แรกของเดือน เวลา 9.00 - 17.00 น.

บริษัท บริหารสินทรัพย์เจ จำกัด
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. และวันเสาร์ที่ 1, 4, 5 ของเดือน เวลา 8.30 - 17.30 น.

บริษัท เจมาร์ท อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. และวันเสาร์ที่ 1, 4, 5 ของเดือน เวลา 8.30 - 17.30 น.

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 18.00 น. และวันเสาร์แรกของเดือน เวลา 8.30 - 15.00 น.

บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 18.00 น. และวันเสาร์แรกของเดือน เวลา 8.30 - 17.30 น.

บริษัท บีนส์แอนด์บราวน์ จำกัด
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น. และวันเสาร์แรกของเดือน เวลา 9.00 - 17.00 น.

บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจเค จำกัด
ปฏิบัติงาน จันทร์- ศุกร์ เสาร์ที่ 1,4,5

บริษัท เจ อีลิท จำกัด
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 18.00 น. และวันเสาร์แรกของเดือน เวลา 8.30 - 15.00 น.

บริษัท เจจีเอส ซินเนอรจี พาวเวอร์ จำกัด
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 18.00 น. และวันเสาร์แรกของเดือน เวลา 8.30 - 15.00 น.

1. ตรวจสุขภาพประจำปี
2. เงินเยี่ยมพนักงานกรณีคลอดบุตร
3. เงินเยี่ยมพนักงานกรณีประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. สวัสดิการกู้ซื้อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์
6. สวัสดิการกู้เงินบริษัท ฯ
7. เงินช่วยเหลือเมื่อเกษียณอายุ
8. ช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานบริษัทฯ
9. เงินช่วยเหลือค่าทำศพ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรโดยชอบธรรมของพนักงาน
10. ประกันอุบัติเหตุ (PA) **เฉพาะตำแหน่ง และหน่วยงาน
11. ส่วนลดสินค้าของบริษัทฯ
12. เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
1. รูปถ่าย (อายุไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) จำนวน 1 ใบ
3. .สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ
4. .สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
5. สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ ,นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ใบ
6. สำเนาใบขับขี่ (ถ้ามี)
7. ใบผ่านงาน
8. Resume (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
selectdateinterview