Search Job

บริษัท บีนส์แอนด์บราวน์ จำกัด

วันที่ลงประกาศ
ตำแหน่งงาน
อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
สมัครงาน
26-4-2023
ปรับปรุง
26-4-2023

พนักงานทำเบเกอรี่ ประจำสาขาหมู่บ้านปัญญารามอินทรา  

1 อัตรา

 

1. รับผิดชอบการเตรียมของวัตถุดิบต่างๆภายในกะงาน ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆภายในครัว
2. ดูแลจัดการ ความเรียบร้อยภายใน Kitchen Area
3. ทำอาหารและเครื่องดื่มส่งให้กับสาขา
4. ส่งมอบอาหารและเครื่องดื่ม รักษามาตรฐานการทำงาน ให้ได้ตามมาตรฐาน

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท บีนส์แอนด์บราวน์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
26-4-2023
ปรับปรุง
26-4-2023

บาริสต้า (พนักงานชงกาแฟ) ประจำสาขา BTS สนามกีฬาแห่งชาติ  

3 อัตรา

1.บริการทำเครื่องดื่ม ให้กับลูกค้า
2.ดูแลจัดการ ความเรียบรอบภายใน Bar Area
3.รับผิดชอบ เปิด-ปิด ร้าน

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท บีนส์แอนด์บราวน์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
26-4-2023
ปรับปรุง
26-4-2023

บาริสต้า (พนักงานชงกาแฟ) ประจำสาขา Queen Sirikit  

5 อัตรา

1.บริการทำเครื่องดื่ม ให้กับลูกค้า
2.ดูแลจัดการ ความเรียบรอบภายใน Bar Area
3.รับผิดชอบ เปิด-ปิด ร้าน

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท บีนส์แอนด์บราวน์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
26-4-2023
ปรับปรุง
26-4-2023

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ  

1 อัตรา

 1.  รับผิดชอบการสั่งซื้อสินค้า 

 2.  ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานต่างๆ และSupplier 

 3.  หาข้อมูลผู้ขายรายใหม่เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขการสั่งซื้อ 

 4.  จัดทำรายงานสรุปการสั่งซื้อ,สินค้าคงเหลือส่งผู้บังคับบัญชา 

 5.  เช็คสต็อค และตรวจสอบสินค้า 

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท บีนส์แอนด์บราวน์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
APPLY NOW
JOIN OUR TEAM

:: คำถามที่พบบ่อย

บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 18.00 น. และวันเสาร์แรกของเดือน เวลา 8.30 - 15.00 น.

บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 18.00 น. และวันเสาร์แรกของเดือน เวลา 8.30 - 15.00 น.

บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. และวันเสาร์ที่ 1, 4, 5 ของเดือน เวลา 8.30 - 17.30 น.

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น. และวันเสาร์แรกของเดือน เวลา 9.00 - 17.00 น.

บริษัท บริหารสินทรัพย์เจ จำกัด
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. และวันเสาร์ที่ 1, 4, 5 ของเดือน เวลา 8.30 - 17.30 น.

บริษัท เจมาร์ท อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. และวันเสาร์ที่ 1, 4, 5 ของเดือน เวลา 8.30 - 17.30 น.

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 18.00 น. และวันเสาร์แรกของเดือน เวลา 8.30 - 15.00 น.

บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 18.00 น. และวันเสาร์แรกของเดือน เวลา 8.30 - 17.30 น.

บริษัท บีนส์แอนด์บราวน์ จำกัด
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น. และวันเสาร์แรกของเดือน เวลา 9.00 - 17.00 น.

บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจเค จำกัด
ปฏิบัติงาน จันทร์- ศุกร์ เสาร์ที่ 1,4,5

บริษัท เจ อีลิท จำกัด
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 18.00 น. และวันเสาร์แรกของเดือน เวลา 8.30 - 15.00 น.

บริษัท เจจีเอส ซินเนอรจี พาวเวอร์ จำกัด
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 18.00 น. และวันเสาร์แรกของเดือน เวลา 8.30 - 15.00 น.

1. ตรวจสุขภาพประจำปี
2. เงินเยี่ยมพนักงานกรณีคลอดบุตร
3. เงินเยี่ยมพนักงานกรณีประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. สวัสดิการกู้ซื้อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์
6. สวัสดิการกู้เงินบริษัท ฯ
7. เงินช่วยเหลือเมื่อเกษียณอายุ
8. ช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานบริษัทฯ
9. เงินช่วยเหลือค่าทำศพ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรโดยชอบธรรมของพนักงาน
10. ประกันอุบัติเหตุ (PA) **เฉพาะตำแหน่ง และหน่วยงาน
11. ส่วนลดสินค้าของบริษัทฯ
12. เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
1. รูปถ่าย (อายุไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) จำนวน 1 ใบ
3. .สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ
4. .สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
5. สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ ,นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ใบ
6. สำเนาใบขับขี่ (ถ้ามี)
7. ใบผ่านงาน
8. Resume (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
selectdateinterview