หน้าหลัก > ค้นหางาน

ค้นหางานตามรายชื่อบริษัท

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

วันที่ลงประกาศ
ตำแหน่งงาน
อัตรา
สมัครงาน
14-2-2019 ปรับปรุง 13-2-2024

เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรถยนต์  

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

20 อัตรา

- รับผิดชอบยอดสินเชื่อที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

- รับผิดชอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

- ควบคุมการค้างชำระของลูกค้าให้อยู่ในเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนด

- พิจารณาและวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า เพื่อนำเสนอพิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้า

- ติดตาม ควบคุม ดูแลลูกค้าค้างชำระให้กลับมาชำระในเกณฑืปกติ

- จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ที่ถูกต้องสมบูรณ์

- จัดทำกิจกรรมทางการตลาด ส้รางการรับรู้ให้กับลุกค้าในพื้นที่

- เพิ่มช่องทางลูกค้า

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW