หน้าหลัก > ค้นหางาน

ค้นหางานตามรายชื่อบริษัท

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) 

วันที่ลงประกาศ
ตำแหน่งงาน
อัตรา
สมัครงาน
3-4-2024 ปรับปรุง 3-4-2024

Jas Green Village Ramkhamhaeng  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

1 อัตรา

หน้าที่ตามที่ลงประกาศ

ประเภทงาน ไม่ระบุ
APPLY NOW
3-4-2024 ปรับปรุง 3-4-2024

Jas Green Village Khon Kaen  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

1 อัตรา

หน้าที่ตามที่ลงประกาศ

ประเภทงาน ไม่ระบุ
APPLY NOW
3-4-2024 ปรับปรุง 3-4-2024

Jas Green Village Prawet  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

1 อัตรา

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ลงประกาศ

ประเภทงาน ไม่ระบุ
APPLY NOW
5-1-2024 ปรับปรุง 5-1-2024

The Jas Ramintra  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

จำนวนมาก

ตำแหน่งงานประจำสำนักงานใหญ่

ประเภทงาน ไม่ระบุ
APPLY NOW
23-9-2022 ปรับปรุง 8-11-2023

Jas Green Village Kubon  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

1 อัตรา

1. งานบริการตรวจสอบแก้ไขระบบเครือข่าย LAN, WAN และ Internet ให้สามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หลังจากได้รับการแจ้งงาน
2. งานบริการแก้ไขหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ และระบบ CCTV สาขา ให้สามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
3. งานพัฒนาระบบหรืองานจัดจ้างเดินระบบเพิ่มเติมของแผนก IT ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
4. งานดูแลแก้ไขปัญหา User ประสบปัญหาการใช้งานระบบต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
5. ดำเนินการติดตามงานเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ IT
6. ติดตามเข้าตรวจสอบความคืบหน้าและความเรียบร้อยของงานระบบที่มีการจัดจ้าง Supplier
7. PM Maintenance ระบบ Server, Storage, Firewall, Wi-Fi, UPS, Antivirus
8. ดูแลจัดการ User Microsoft Office 365, Software License, Windows License, Email Domain, Face & Finger Scan

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW
16-5-2023 ปรับปรุง 8-11-2023

Jas Green Village Bang Bua Thong  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

1 อัตรา

Operation Team Jas Green Village Bangbuathong

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW
13-2-2019 ปรับปรุง 8-11-2023

Jas Urban Srinakarin  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

1 อัตรา

- บริหารจัดการโครงการที่รับผิดชอบ

- ควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้มาตรฐานกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนดและหลักการทางวิศวกรรม

ประเภทงาน งานประจำ
APPLY NOW
17-4-2023 ปรับปรุง 8-11-2023

Senera Senior Wellness  

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

5 อัตรา

ดูแลรับผิดชอบตามตำแหน่งงานที่เปิดรับของโครงการ senera senior wellness kubon

ประเภทงาน ไม่ระบุ
APPLY NOW